SENIOREN ZETTEN warme en circulaire ACTIES OP, en zijn maatje/buddy’s VOOR ELKAAR
Intro Buddy werking1

Het warme verhaal van Neos met een hart is nog lang niet uitverteld. Engagement zit in ons DNA. We zetten de solidaire campagne enthousiast verder en gaan daarbij een nieuwe uitdaging aan: ‘Neos-maatjes en Neos-buddy’s’: ondernemende senioren die zorg dragen voor elkaar. Wat dat betekent? Wel, bij Neos willen we dat mensen samen tijd spenderen, samen babbelen, contact hebben, samen stappen zetten. We zijn er als lokale clubleden voor elkaar (maatjes binnen Neos). En we zijn er ook voor mensen in de samenleving die wat meer veerkracht kunnen gebruiken (buddy's buiten Neos).

Het principe is simpel: Durf te geven als jij tijd en energie over hebt. Durf te vragen als je een maatje nodig hebt.


50

Zoveel aanvragen voor Neos buddy hebben we ontvangen.

8

Zoveel duo's zijn er al gematcht via onze Neos Buddy's partnerorganisaties.
Intro Buddy werking2

Hoe kan ik een Neos-maatje of een Neos-buddy zijn?

1. Als clubleden koesteren we de verbinding met elkaar. We zijn elkaars maatje en kunnen op elkaar rekenen. We zorgen ervoor dat iedereen ‘mee’ is, ook wie wat eenzamer of wat slechter te been is, wie met een handicap zit, of het om welke reden dan ook wat moelijker heeft. Iedereen moet mee! Bij Neos laten we elkaar niet los. 

2. Een buddy kunnen we ook zijn voor mensen buiten de club: mensen in (kans)armoede, anderstalige nieuwkomers, mensen met een beperking… mensen die soms wat minder veerkracht hebben en die wat hulp kunnen gebruiken. Senioren zijn bijvoorbeeld de geknipte buddy’s om kinderen met hun huiswerk te begeleiden, om een mentor te zijn bij het zoeken naar een job, om de Nederlandse taal te oefenen, boodschappen te doen, samen een wandeling te maken of een koffietje te drinken met iemand uit de buurt die daar deugd van heeft omdat die een sociaal netwerk mist.


Ons doel? Een maatje voor iedereen!

50 individuele externe buddytrajecten per jaar, en 250 op 5 jaar tijd, via onze gespecialiseerde partners. Samen gaan we enkele grote maatschappelijke uitdagingen te lijf.


Onze partners 

 Hart voor Handicap: Circuit Sortie brengt mensen met en zonder handicap samen.
 www.circuitsortie.be
Parlangi: Parlangi verbindt mensen die een taal willen leren met moedertaal-sprekende mentoren. 
www.parlangi.net

ArmenTeKort: Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s.
www.armentekort.be

Lees hier het artikel spectaculair solidair

Dyzo: Het anker en luisterend oor boor zelfstandigen in moeilijkheden. Hun vrijwilligers zijn ondernemers met ervaring.
www.dyzo.be

Bond Zonder Naam: Wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden, om zo een samenleving te creëren die een warm verschil maakt, vooral wie minder kansen krijgt. Concreet willen ze dit waarmaken door mensen te inspireren en te helpen in hun groei. Dit engagement maken ze hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.
www.bzn.be

Ontdek hier hoe je je kan inzetten als vrijwilliger (link naar apart document: vrijwilliger bij BZN)


TolBo vzw: Staat voor ‘Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties’. Door een referentiekader en goede voorbeelden aan te reiken, hoopt deze vzw het maatschappelijk bewustzijn rond ‘toegankelijkheid’ te vergroten.
www.vzwtolbo.be

Ontdek hier hoe je je kan inzetten als vrijwilliger.

 

Noblito vzw: Mensen, verenigingen, bedrijven en woonzorgcentra samenbrengen om de handen in elkaar te slaan voor een warme en zorgzame buurt. Noblito biedt hiervoor o.a. een digitaal platform aan, specifiek gericht op het verstreken van betekenisvolle netwerken rond kwetsbare ouderen, waarmee het persoonlijk welzijn van deze ouderen kan versterkt worden.
www.noblito.be

Via Noblito kan je een vrijwilliger worden bij een woonzorgcentrum bij jou in de buurt. Wil je meehelpen in de dagelijkse taken (eten rondbrengen, tuinonderhoud,…), geregeld een bezoekje brengen aan een bewoner of jouw talenten met de bewoners delen (een muzikale namiddag verzorgen, een cursus schilderen geven,…)? Voor ieder is er wel wat wils.

  Ik ben geïnteresseerd: in mij schuilt een Neos Buddy!

Ik zoek een maatje


Ik wil een buddy zijn

Ik deel mijn verhaal 

 

Download documenten :
Vrijwilligers bij TolBo
Vrijwilligers bij Bond Zonder Naam

Focus

neos heeft oog voor:

een
Mensen met een fysieke of mentale beperking of met psychische problemen
een
Mensen in armoede
een
Mensen op zoek naar een betere wereld: vluchtelingen/
migranten
een
Duurzaam en bewust verbruiken en circulaire economie: circulair@Neos
een
Buddywerking want iedereen heeft een maatje nodig, toch?

4 uitdagingen

Alle Neos-clubs kunnen op 4 manieren aan de campagne deelnemen

een

1. Luister

Organiseer of ga naar een voordracht, concert of voorstelling rond één van de thema's
een

2. Erop uit

Organiseer een uitstap, bezoek of rondleiding rond één van de thema's
een

3. handen uit de mouwen

Organiseer zelf een actie of zamel geld in voor dàt goede doel waar het hart van je lokale club voor klopt
een

4. Stimuleer Neos buddy’s

Promoot Neos Buddy’s binnen je club of via de partnerorganisaties

  Clubs met een hart

50 euroClubs die Neos Buddy’s stimuleren (intern en extern)
100 euroFocus op mensen in armoede, op mensen met een beperking, mensen op zoek naar een betere wereld
100 euroActies rond circulaire economie
200 eurosuperclubs die al die uitdagingen combineren

Het hart van Neos loopt vol

Organiseer je een clubactiviteiten met een hart? De teller tikt aan!
een
Organiseert je club een voordracht, bezoek, project of actie omtrent circulaire economie -> Neos vzw stort € 50 in de spaarpot
een
Organiseert je club een uitstap, lezing, benefiet of een project voor een rood hart? -> Neos vzw voegt € 50 toe aan de spaarpot
een
Je club promoot intern en extern buddywerking -> Fantastisch, dankzij jullie is er € 50 toegevoegd aan de prijzenpot
Alle goede doelen komen op een lijst (long list) waaruit een jury een 10-tal genomineerde projecten (short list) selecteert. Een grote stemronde waaraan alle clubs deelnemen, bepaalt welke projecten een mooi bedrag ontvangen uit de solidaire spaarpot. Uitkijken naar de slotmanifestatie!
4.050 voor neos met een hart
850 voor Circulair@Neos
1.150 voor Buddy@Neos

Neos is hét Netwerk van Ondernemende Senioren. De socio-culturele vereniging telt 33.000 levenslustige leden en 222 lokale clubs in Vlaanderen. www.neosvzw.be


Steun Neos met een gift via het online giftenformulier.


Circulair@Neos is een samenwerking tussen Neos vzw en het Netwerk Bewust Verbruiken vzw en krijgt de steun van Vlaanderen Circulair.
Top