Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Paswoord vergeten?

Bestuursleden

Persbericht 'Meer dan 76% van de senioren wil kennis en levenservaringen delen met volgende generaties'
Met CREATE, een toekomstig Europees digitaal platform waar momenteel een grootschalig onderzoeksproject voor loopt, willen Neos en haar Europese partners senioren daarin ondersteunen.

1 december 2022

Uit een bevraging van senioren in België, Polen en Zwitserland blijkt dat maar liefst 90% van de senioren digitaal actief is. We waren blij verrast toen bleek dat de Vlaamse senioren de digitale boot niet gemist hebben: slechts 2% van hen gaf aan weinig ervaring met computers, tablets of smartphones te hebben, terwijl dit in het globale onderzoek op 10% kwam. Ook op het gebied van digitale platformen bleken onze senioren meer kennis te hebben dan de Zwitserse en Poolse senioren (80% vs. 59% in de totaalbevraging). Verder komt ook duidelijk naar voor dat meer dan 76% van de deelnemers aan het onderzoek niet alleen bereid is, maar echt enthousiast en vragende partij is om hun kennis en levenservaringen te delen.

"Vroeger was mijn actieve bijdrage aan de maatschappij en het delen van mijn kennis vanzelfsprekend. Als gepensioneerde moet je bijna vechten om nog aan bod te komen, om je stem te laten gelden." vertellen deelnemers aan de bevraging. "De samenleving is weinig waarderend ten aanzien van senioren op het ogenblik dat hun beroepscarrière ten einde gaat lopen. De laatste jaren op de werkvloer voelen senioren zich meermaals afgeschreven of weggeduwd." Dit ‘duwen richting uitgang’ is erg spijtig omdat de meeste senioren zeer bekwame personen zijn met tal van vaardigheden en levenservaringen. Ook de interviewer zelf geeft aan dat hij op de leeftijd van 63 vooral te horen krijgt: “ ‘Wanneer ga jij met pensioen? Werk jij nog? Dit is toch niet meer voor jou, …?’ De bijdrage aan de professionele activiteiten wordt zo opzijgeschoven en dat is zeker een spijtige voorbode van wat ook deels gebeurt vanaf het pensioen.”

Met CREATE, een toekomstig Europees digitaal platform waar momenteel een grootschalig onderzoeksproject voor loopt, willen Neos en haar Europese partners daar verandering in brengen en ouderen de kans geven om hun unieke wijsheid te delen, niet alleen met leeftijdsgenoten, maar ook met volgende generaties, jongeren en kinderen. Vooral hun levenservaringen, waarden en getuigenissen van historische gebeurtenissen werden vanuit het onderzoeksproject erkend als een grote kennisbron. Op het platform zullen senioren niet alleen een sociaal forum krijgen, maar zal hen ook de nodige technische en maatschappelijke ondersteuning geboden worden om hun unieke ervaringen, kennis en inzichten op een gebruiksvriendelijke manier kenbaar te maken en ter beschikking te stellen aan de ruimere samenleving.

"Een platform als CREATE is van onschatbare waarde!" benadrukt Neos-directeur Martin De Loose. "Niet enkel voor senioren, die duidelijk aangeven dit voor persoonlijke voldoening en sociale interactie te doen, maar ook voor de volgende generaties en de ruimere samenleving. We mogen de schat aan kennis en levenservaring van onze senioren niet verloren laten gaan. Het verleden delen, om samen de toekomst te creëren, is de missie van CREATE en we zijn er als geëngageerde seniorenvereniging bijzonder trots op dat we daaraan mogen meewerken."