Neos Hoogstraten schenkt €1000 aan 'tVerzetje
2023-03-14

Neos Hoogstraten zet zich dit jaar in voor ‘tVerzetje. Dit is een organisatie die zich bezig houdt met voedselbedeling en kledijshop voor mensen in armoede. Zij overleven met giften. De opbrengst van hun sponsorwandeling met broodmaaltijd gaat naar 't Ver-Zet-je Welzijnsschakel Hoogstraten VZW. Dit is een lokale groep van zowat 45 enthousiaste vrijwilligers; een samenwerking van mensen met en mensen zonder armoede-ervaring.

Deze groep van vrijwilligers organiseert leuke dingen voor mensen die omwille van een tegenslag, werkloosheid, ziekte, financiële of familiale problemen, … uit de boot vallen. Zij bezorgen hen een “verzetje”, een pleziertje om hen even te laten ontsnappen uit de dagelijkse sleur van te weinig kansen. Zo proberen zij hen het gevoel van uitgesloten-zijn wat te verkleinen en hen meer kansen te bieden. De vrijwilligers willen er voor zorgen dat mensen uit hun isolement worden gehaald en dat ze een volwaardige plaats krijgen in onze maatschappij. 

't Ver-Zet-je wil de omgeving tonen dat armoede in Hoogstraten ook aanwezig is. Ze kaarten problemen aan en roepen organisaties en diensten op om dat mee op te lossen. Armoede is, in onze rijke wereld immers een grote schande! Daartegen willen de vrijwilligers zich “verzetten”!

 

In juni volgt een tweede activiteit waar hun mensen achter de tap gaan staan in ruil voor mooie vergoeding.

 

 

Top